DATU SERVISS, SIA

Adrese: Rīga, Elizabetes iela 31
Reģ.Nr.: 40003262979   Reģ.Datums: 1995-08-17       Aktīva

Šim uzņēmumam ir Laba kredītspēja.


Uzņēmums DATU SERVISS SIA tika reģistrēts 17.08.1995.
Uzņēmuma statuss ir aktīvs .
Darbinieku skaits uzņēmumā 2021.g. bija 8. Darbinieku skaits palika nemainīgs salīdzinājumā ar 2020.g.
Neto pārdošanas apjoms par 2021.g. bija 409701 EUR. Neto pārdošanas apjoms DATU SERVISS SIA pieaudzis salīdzinājumā ar 338348 EUR 2020.g.
Peļņa par 2021.g. ir 36067 EUR. Peļņa samazinājās salīdzinājumā ar 42107 EUR 2020.g.
Uzņēmuma darbības veids ir (NACE2: 6399) Citur neklasificēti informācijas pakalpojumi - Other information service activities n.e.c..
Kredītreitings DATU SERVISS SIA ir AA (Laba kredītspēja). Ieteicamais kredītēšanas limits ir 24582 EUR.

Kāds ir mana uzņēmuma reitings?

Kā šis reitings var palīdzēt man pārdot savus produktus Eiropā?

Ja jums ir nepieciešams saņemt atbildes uz šiem un citiem jautājumiem, lūdzu sazinieties ar mums.

Reitinga klases

aaa

Visaugstākā kredītspēja

Minimāls kredītrisks

Rekomendējamais kredītlimits - 9% no neto apgrozījuma

aa

Laba kredītspēja

Zems kredītrisks

Rekomendējamais kredītlimits - 6% no neto apgrozījuma

a

Apmierinoša kredītspēja

Kredītspējigs

Rekomendējamais kredītlimits - 3% no neto apgrozījuma