Country Report™, Country RiskLine™, World Watch™

Country Report™

Detalizēta un vispusīga informācija riska novērtēšanai un biznesa iespējām visā pasaulē. Atskaite nodrošina unikālu salīdzinošu lietišķās vides apskatu dažādās valstīs. [Paraugs]

Atskaite D&B Country Report satur svarīgu informāciju par valsti un darījumu vides analīzi. Atskaitē apmēram uz 60 lappusēm sniegta padziļināta riska un biznesa iespēju analīze un novērtējums konkrētā valstī. Šādas detalizētas atskaites var saņemt par 85 valstīm. Katra no atskaitēm sadalīta 6 sekcijās, lai palīdzētu pievērsties jums svarīgākajiem riska faktoriem, kas varētu ietekmēt jūsu starptautisko biznesu:

  • Politiskais risks – Cik stabila ir valsts valdība?
  • Ekonomiskais risks – Vai ekonomika attīstās vai degradējas?
  • Ārējais risks – Vai lokālā valūta ir stabila?
  • Komerciālais risks – Vai man samaksās? Cik drīz man samaksās?
  • Tirdzniecības operāciju vide – Vai ir mainījušies importa noteikumi?
  • Investīciju vide – Kurā sektorā es varu droši investēt?

Šī analīze atskaitē ietver ekonomisko prognozi un valstu riska indikatoru, ar kura palīdzību var salīdzināt biznesa risku dažādās pasaules valstīs.
Ir iespējams notikumu attīstības monitorings valstī un reģionā. Tādā gadījumā pamatatskaite uz 60 lappusēm tiek papildināta ar 11 ikmēneša papildinājumiem, kas informēs jūs par svarīgiem notikumiem, ko saņēmis D&B. Pirmkārt, tās ir ziņas par maksājumu termiņu izmaiņām vai vietējo banku valūtas konvertēšanas aizturējumiem vai par esošo situāciju valstī, skatoties no riska pakāpes. Atsevišķas pilnīgas atskaites par valstīm ir pieejamas drukātā veidā. Atskaites par vairākām valstīm vai reģioniem var pasūtīt un saņemt Internetā vai CD-ROM veidā.

Country RiskLine™

Atskaite D&B Contry RiskLine tā ir politisku, komerciālu un ekonomisku risku analīze atsevišķi katrā no 130 valstīm kas ir iekļautas D&B izdevumā “International Risk & Payment Review. [Paraugs]

Atskaite D&B Contry RiskLine palīdzēs novērtēt biznesa apstākļus katrā atsevišķā valstī un ir ļoti ērta, ja jums nepieciešama informācija tikai vienu reizi un tikai par vienu valsti. Šī atskaite tiek atjaunota katru mēnesi un uz 3-4 lappusēm (līdz 7 lpp.) sniedz vairāk koncentrētu priekšstatu par riskiem nekā pilna D&B Country Reports atskaite.
D&B Country RiskLine analīze ietver vissvarīgāko riska informāciju un sniedz precīzu un izteiksmīgu indikatoru, kurš nosaka riska līmeni konkrētas valsts ekonomiskā, politiskā un komerciālā situācijā.Šīs atskaites tiek gatavotas 130 valstīm un ietver sevī šādu svarīgu informāciju:

  • D&B rekomendētais paņēmiens transakciju izpildīšanai
  • Parastie kreditēšanas noteikumi
  • Vidējais vietējo banku valūtas konvertēšanas laiks

World Watch™

World Watch – Dun & Bradstreet ikmēneša izdevums, kurš pastāvīgajiem D&B klientiem tiek piegādāts bez maksas (pirmais izdevums iznāca 2003.gada martā)

World Watch īsumā atspoguļo galvenās tendences 130 pasaules valstīs, uz ko jāpiegriež vērība riska vadīšanas speciālistiem. Sīkāki apraksti par situāciju katrā atsevišķā valstī un rekomendācijas kreditoriem doti ikmēneša izdevumā “International Risk & Payment Review” (IRPR).

Šie izdevumi gatavo D&B speciālistu grupa, kura izseko riskus, saistītus ar ekonomisku un politisku situāciju atsevišķās valstīs.
Pēc klienta vēlēšanās var saņemt atskaiti par konkrētu valsti izdevuma IRPR formātā – uz 7 lappusēm.
Bez tam par katru valsti var iegūt plašu, detalizētu atskaiti – D&B Full Country Report – līdz 60 lappušu apjomam.